ga naar   Obase

Unitouders

Gedurende het gehele jaar worden er extra activiteiten georganiseerd op onze school (sinterklaas, kerst, schoolontbijt, schoolreis, uitstapjes, enz. ) Hier wordt het team bijgestaan door unitouders. De unitouders helpen bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Elke unit heeft  unitouders, zij zorgen er voor dat de activiteiten goed verlopen en regelen eventueel extra hulp. Via de nieuwsbrief worden deze ‘extra’ activiteiten aangekondigd.

Voor deze activiteiten zijn wij als school afhankelijk van deze vrijwillige ouderbijdrage. Alleen met deze bijdrage zijn onder andere bovengenoemde activiteiten mogelijk.

De ouderbijdrage
De unitouders en de leerkrachten organiseren extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdragen wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten niet door kunnen gaan.

De financiële bijdragen zijn ondergebracht in de “Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip”.

Voor groep 1 t/m 7 is het bedrag nu € 55,00 en valt uiteen in twee delen:
• € 37,50 voor schoolreisjes,
• € 17,50 voor feesten en activiteiten

Voor groep 8 is het bedrag nu € 75,00 en als volgt samengesteld:
• € 55,00 voor het schoolkamp,
• € 20,00 voor feesten en activiteiten.

Wanneer een leerling later in het schooljaar start op onze school, kan naar rato van het aantal aanwezige schoolmaanden betaald worden. Wij rekenen daarvoor 1/10 deel (is 5,00 euro) van de vrijwillige ouderbijdrage, per maand dat uw kind het huidige schooljaar op school zit.

Naast bovengenoemde kosten wordt voor de leerlingen van groep 5 een eigen bijdrage verwacht voor deelname aan zwemonderwijs. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit: €67,92.

Wijze van betalen
Het bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL61INGB0004042755 ten name van de Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip.

Ouder(s)/verzorger(s) die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen kunnen contact opnemen met de directeur van de school.

 

Dit jaar hebben de volgende ouders zich aangemeld als unitouder:
Onderbouwunit:

Sharon Alakbarova-Kroon (moeder van Ayla) en Hanneke Verboom (moeder van Cas).

Middenbouwunit:

Nicole Bevelander (moeder van Milan), Renata Goudzwaard (moeder van Tiago), Terence van Tellingen-Vroege (moeder van Zayn), Roos Berrevoets (moeder van Vesper), Hayet Hadhri (moeder van Ismail).

Bovenbouwunit:

Petra den Boer (moeder van Senn) , Charlotte Wansink (moeder van Tim) , Marielle van Oosten (moeder van Levi), Merel de Graaf (moeder van Robin) en Celina Dalebout (moeder van Evy).

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens