ga naar   Obase

Ouderhulp

Wij vinden samenwerking en een goed contact met ouders van groot belang en waarderen de hulp van ouders bij
een aantal activiteiten, die zonder de hulp van ouders moeilijk te organiseren zijn. We hopen dat we in de

toekomst op de hulp van de ouder kunnen blijven rekenen. Structureel maken wij gebruik van hun inzet bij het
flitsen en de luizencontrole.

Regelmatig doen wij in de nieuwsbrief een oproep. U kunt zich dan voor ouderhulp aanmelden.

Onze contactgegevens