ga naar   Obase

Onze school

Wij zijn trots op onze kinderen en onze school!

We zijn een kleinschalige school, waar kindgericht en kwalitatief goed onderwijs centraal staan. We streven naar goede ondersteuning, maar daarnaast ook naar uitdagingen die passen bij het kind.

In onze school werken we in units, een onderbouwunit, middenbouwunit en een bovenbouwunit. Deze manier van het onderwijs organiseren is vaak anders dan dat u zelf heeft gehad.

Het werken in units heeft als voordeel dat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen veel van elkaar. Leerkrachten werken binnen de units intensief met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

Ook zijn zij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit komt het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ten goede.  Het is makkelijker om groepsdoorbrekend te werken. Zeker een groot voordeel wanneer je gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt en werkt vanuit leerlijnen en leerdoelen. Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijker instructie krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. Daarnaast is het ook gemakkelijker om coachgesprekken te voeren met individuele kinderen of te werken in een kleine instructiegroep terwijl je collega het zelfstandig werken begeleidt.

Meerdere leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs in de unit. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten.

 

Onze school ligt tussen de binnenstad van Zierikzee en de grootste nieuwbouwwijken (Poortambacht en de Waterwijk) van Zierikzee in. Onze school telt momenteel zo’n 160 leerlingen. De school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit de bovengenoemde wijken, maar daarnaast ook door kinderen uit de binnenstad van Zierikzee en andere omringende kernen. In onze school is ook de peutergroep en de voorschoolse- en naschoolse opvang van Kibeo gevestigd, de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw werken nauw samen. De overstap van peutergroep naar de onderbouwunit gaat zo erg geleidelijk.

 

Nieuwsgierig geworden naar ons onderwijs? U bent van harte welkom!

Onze contactgegevens