ga naar   Obase

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

 

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat school iedere dag om 8.25 uur met de lessen begint en om 14.00 uur weer uit gaat. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten de kinderen in de klas hun lunch, en gaan buiten spelen. Het continurooster brengt geen kosten mee voor ouders.

Onze deuren staan vanaf 08.20 uur open, alle kinderen mogen vanaf deze tijd naar binnen, bij het gaan van de tweede bel (om 08.25 uur) moeten zijn naar binnen. Zo kunnen we starten met de lessen om 08.30 uur.

In de units wordt er gestart met een inloop, de kinderen kunnen alvast starten met hun taak zodra zij binnen zijn.

 

Vakanties

Zomervakantie 2021 22-07-2022 t/m 04-09-2022
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023
Goede Vrijdag + 2de Paasdag 07-04-2023 en 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartsdag 18-05-2023 en 19-05-2023
Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 2022 17-07-2023 t/m 27-08-2023

Studiedagen

Maandag 17 okotber 2022

Woensdag 9 november 2022

Woensdag 18 januari 2023

Vrijdag 03 maart 2023

Donderdag 6 april 2023, kinderen om 12.00 uur vrij

Dinsdag 30 mei 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Vrijdag 14 juli 2023, kinderen om 12.00 uur vrij

In het geval een extra studie(middag) wordt gepland zal dit, uiteraard, tijdig gecommuniceerd worden via Parro.

 

 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Onze contactgegevens