ga naar   Obase

Het team

Wie werken er op onze school ?

In onze school werken we in 3 units, de onderbouwunit, middenbouwunit 1 en 2 en de bovenbouwunit.

Hieronder kunt u kennis maken de leerkrachten en onderwijsassistenten van onze school. Om ons onderwijs goed vorm te geven, zijn wij heel blij met extra handen in de groep, zo kunnen we ons onderwijs goed organiseren. Samen zijn we een unit, waarin onze kinderen leren met en van elkaar. Dit heeft dezelfde uitwerking op de mensen die het onderwijs organiseren (de leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires) in de unit. Wij leren met en van elkaar.

De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra inoefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching krijgen! We werken elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon fijn vinden.

 

Onderbouwunit

 

Middenbouwunit 1

 

Middenbouwunit 2

Bovenbouwunit

 

Ondersteunend aan het onderwijs


Stagiaires

Het onderwijs draagt ook zorg voor de praktische opleiding van toekomstige leraren. Daarom geven we de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs ) en het Scalda College de mogelijkheid stagiaires bij ons te plaatsen. Ook dit schooljaar zijn er in diverse groepen stagiaires geplaatst. In meeste groepen zal gedurende het schooljaar een stagiaire aanwezig zijn.

Stages verlopen volgens de planning van de opleidingsschool, maar vallen onder de verantwoording van ‘t Kofschip. De leerkracht is mentor van de stagiaires.

De LIO-stagiaire

De leerkracht in opleiding is een student uit het vierde (laatste) leerjaar van de PABO. Deze is zo ver gevorderd in de studie dat zij/hij zelfstandig een groep mag lesgeven, zij het onder het toeziend oog van de groepsleerkracht. Meester Karl is schooljaar 2023-2024 onze LIO stagiaire

Onze contactgegevens