ga naar   Obase

Het team

Wie werken er op onze school

In onze school werken we in 3 units, de onderbouwunit, middenbouwunit en bovenbouwunit.

Hieronder kunt u kennis maken de leerkrachten en onderwijsassistenten van onze school. Om ons onderwijs goed vorm te geven, zijn wij heel blij met extra handen in de groep, zo kunnen we ons onderwijs goed organiseren. Samen zijn we een unit, waarin onze kinderen leren met en van elkaar. Dit heeft dezelfde uitwerking op de mensen die het onderwijs organiseren (de leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires) in de unit. Wij leren met en van elkaar.

De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra inoefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching krijgen! We werken elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon fijn vinden.

 

Onderbouwunit

 

Aimee Kramer, Destiny Bul, Janine Dorst, Cindy van Bergen (kindercoach en onderwijsassistent), Edith Schwarze (onderwijsassistent)

 

Middenbouwunit

 

Jerney Alsemgeest, Cynthia Spiekerman, Petra van Doorn en Nadine Stouten.

Bovenbouwunit

 

Judith Polak, Miranda Baartse, Manon Torensma, Janine Dorst, Joey van den Hummel (onderwijsassistent)

 

Cindy van Bergen is om de week ook in de middenbouwunit en bovenbouwunit, zij werkt met kleine groepjes kinderen op sociaal emotioneel gebied.  Vanuit haar expertise richt zij zich vooral op coaching van kinderen en yoga.

Juf Nadine is onze zorgcoördinator.

Meester Ron is onze conciërge.

Juf Audrey is onze onderwijsassistente en werkt met kinderen op het leerplein en ondersteunt in de groepen.

Directie obs ‘t Kofschip

Obs ’t Kofschip heeft een directie met gedeelde verantwoordelijkheden. Anique Volkeri en Manon Torensma geven samen leiding aan onze school. Anique is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag en geeft tevens leiding aan obs de Oosterburcht(Oosterland). Manon is de gehele week aanwezig. Op maandag, dinsdag, woensdag geeft zij les in de bovenbouwunit en op donderdag en vrijdag leiding aan ’t Kofschip.

Directeur Anique Volkeri
Locatieleider Manon Torensma
Zorgcoördinator Nadine Stouten
Onderwijsassistenten Edith Schwarze, Cindy van Bergen en Joey van den Hummel
Conciërge Ron Verbeek
Levensbeschouwelijk onderwijs Marjan Sijrier (GVO) en Ira Blommers (HVO)

Stagiaires
Het onderwijs draagt ook zorg voor de praktische opleiding van toekomstige leraren. Daarom geven we de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs ) en het Scalda College de mogelijkheid stagiaires bij ons te plaatsen. Ook dit schooljaar zijn er in diverse groepen stagiaires geplaatst. In meeste groepen zal gedurende het schooljaar een stagiaire aanwezig zijn.

Stages verlopen volgens de planning van de opleidingsschool, maar vallen onder de verantwoording van ‘t Kofschip. De leerkracht is mentor van de stagiaires.

De LIO-stagiaire

De leerkracht in opleiding is een student uit het vierde (laatste) leerjaar van de PABO. Deze is zo ver gevorderd in de studie dat zij/hij zelfstandig een groep mag lesgeven, zij het onder het toeziend oog van de groepsleerkracht. Als leerlingen van de PABO een LIO-stage willen lopen, moeten zij wel solliciteren via een brief en een heus sollicitatiegesprek.

Onze contactgegevens