ga naar   Obase

De kinderraad

De kinderen van obs ’t Kofschip hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

In de leerlingenraad worden ideeën besproken en plannen gemaakt over bijvoorbeeld het schoolplein, acties in de school, excursies, gastlessen, enz.

Punten vanuit de Kinderraad worden meegenomen naar het team, directie.

Aan het begin van het schooljaar zijn er uit de jaargroepen 4 t/m. 8 klassenvertegenwoordigers gekozen. Dit is gegaan door heuse verkiezingen te houden in de units. De leerlingen hebben allemaal een korte speech gehouden en daarna is er gestemd door de medeleerlingen. De gekozen kinderen vormen samen met meester Joey de Kinderraad. Zij denken actief mee met allerlei verschillende schoolzaken. Hieronder zullen de gekozen leerlingen zichzelf even kort voorstellen.

 

Ik ben Ava en ik ben 6 jaar. Ik kom uit groep 4, ik had 13 stemmen. Ik hou van blije kinderen!


Ik ben Davy uit groep 5 en ik ben 9 jaar. Ik ben gekozen omdat ik de meeste stemmen had en ik kan goed ideeën bedenken.


Ik ben Teun uit groep 6. Ik ben gekozen omdat ik tegen pesten ben en ik heb veel leuke ideeën.


Ik ben Mariana uit groep 7 en ik ben 11 jaar oud. Ik ben gekozen omdat ik de enige uit groep 7 was die in de leerlingenraad wou. Ik kan goed ideeën bedenken en met elkaar bespreken. 🙂


Ik ben Ilse. Ik zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. Ik ben gekozen door dat ik veel en sterke punten had. En ik kan makkelijk oplossingen bedenken voor iets moeilijks. Ik zet me ook graag in voor leuke activiteiten!

Onze contactgegevens