ga naar   Obase

Ouderpanel

Het doel van de Klankbordgroep is in de eerste plaats: ‘van gedachten wisselen’. Daarnaast praten we
over de ontwikkeling van ‘t Kofschip in algemene zin. Input van ouders is daarbij onontbeerlijk en voor de directie van ‘t Kofschip ook een logische zaak. De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en eventueel de ouderraad.

Wanneer u interesse heeft om mee te praten over onze school en zitting wil nemen in de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden bij één van de teamleden.

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens