ga naar   Obase

Ouderpanel

Het doel van de Klankbordgroep is in de eerste plaats: ‘van gedachten wisselen’. Daarnaast praten we
over de ontwikkeling van ‘t Kofschip in algemene zin. Input van ouders is daarbij onontbeerlijk en voor de directie van ‘t Kofschip ook een logische zaak. De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en eventueel de ouderraad.

De leden van de klankbordgroep voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
Aniek van Anraad
Bram Bolle (tevens MR-lid)
Charissa Bevelander
Desiree Voshart
Linda Praet
Milly Leerentveld
Petra den Boer
Joleen de Vlieger
Mariette Colignon (tevens OR-lid)
Martijn Vermunt
Patricia Vermunt
Ondrej Svoboda

Wanneer u interesse heeft om mee te praten over onze school en zitting wil nemen in de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden bij één van de leden van de klankbordgroep of bij het team.

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens