ga naar   Obase

kernwoord: kwalificatie

Het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen in staat stellen iets te doen, op een bepaalde manier te handelen.

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens