ga naar   Obase

Zo werken wij in de onderbouwunit

In de onderbouwunit werken we in twee stamgroepen, De Kikkerpoel en Het Mierennest. Juf Aimee is de stamgroepjuf van De Kikkerpoel en juf Destiny en juf Janine zijn de stamgroepjuffen van Het Mierennest.

Gelukkig hebben we veel extra hulp in de onderbouwunit, dat is heel fijn. Zo kunnen wij in kleine groepjes kinderen extra begeleiden en aandacht geven.
‘Samen zijn we een unit’
De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar. Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra inoefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching krijgen!

In groep 1 t/m 3 werken leerlingen samen als unit in 1 klas. Dit noemen wij de onderbouwunit. Door het werken, spelen en leren in de unit leren de kinderen:
• werken met kinderen uit verschillende leerjaren;
• omgaan met verschillen (van talenten en niveaus);
• samenwerken;
• omgaan met keuzes en (eigen) verantwoordelijkheid;
• anderen te helpen;
• begrijpen hoe de organisatie werkt (digikeuzebord, instructielessen, verantwoordelijkheden en keuzes).

We werken elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon fijn vinden. In de gehele unit werken we rondom hetzelfde thema. U merkt het misschien zelf ook dat de juffen en meester heel nauw samenwerken. Dat doen we niet alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het heel belangrijk is om af te stemmen. Naast het samenwerken binnen de unit, werken we natuurlijk ook samen met de juffen uit de middenbouwunit.
We zorgen voor een goede afstemming. Ook is er goed contact met de juffen van Kibeo, regelmatig worden er activiteiten georganiseerd die we samen met de kinderen doen, zo is de stap van de peutergroep naar onze unit heel klein.

Thematisch onderwijs
Eerder dit jaar werkten we rondom het thema: ‘dit ben ik op reis’ . Tijdens dit thema leren de kinderen over

verschillende landen. We luisteren naar liedjes in verschillende talen, we schilderen de wilde dieren en beroemde gebouwen zoals de Eiffeltoren, we leren de vlaggen die bij de landen horen, in de hoeken worden beroemde bouwwerken nagebouwd, we beklimmen bergen, we hebben een echt restaurant en pas op voor de wilde dieren!

 

We geven de kinderen door middel van het thema een breed aanbod, zo bieden we talloze activiteiten aan op rekenen, taal, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. We proberen het spel in de hoeken en het werken goed te observeren en te begeleiden. We observeren en volgen de kinderen door middel van de ontwikkelingslijnen in het digikeuzebord (jongste leerlingen). Dit wordt met de ouders besproken tijdens de ontwikkelgesprekken. Wij sluiten ook ons aanbod hierop aan. Voor de leerlingen die starten in groep paars (groep 3) observeren en volgen we de ontwikkeling nauw. Dit doen we met meetinstrumenten die passend zijn bij de leerdoelen van die groep en instrumenten die worden geboden bij de methode die we volgen in die betreffende groep.

Bekijk ook:

Onze contactgegevens