ga naar   Obase

Het team

Met veel passie en energie werken deze leerkrachten op ’t Kofschip.
Wij werken op onze school in units (onderbouwunit, middenbouwunit en bovenbouwunit). Binnen de units werken we met stamgroepen.

Juf Irma
Kikkerpoel, onderbouwunit

Juf Destiny
Mierennest, onderbouwunit

Juf Edith
Onderwijsassistente onderbouwunit

Juf Nadine
Apenrots, middenbouwunit

Juf Petra
Bijenkort, middenbouwunit

Juf Judith
Ooievaarsnest, bovenbouwunit

Juf Miranda
Ooievaarsnest, bovenbouwunit

Meester Arjen
Arendsnest, bovenbouwunit

Juf Aimee
LIO stagiaire, Arendsnet, bovenbouwunit

Juf Anique
Leerkracht en locatieleider ’t Kofschip

Meester Jeroen
Directeur ‘t Kofschip

Ron, conciërge

Juf Cynthia, Apenrots, middenbouwunit

Juf Jerney, zorgcoördinator

In onderstaande overzicht staat de groepsindeling voor dit schooljaar. We hebben, binnen de middelen die we hebben, een verdeling gemaakt waarbij we zo goed mogelijk kunnen afstemmen op alle kinderen. Naast de aantallen per groep, kijken we daarbij ook naar de onderwijsbehoeften die de leerlingen hebben en de expertise van de leerkrachten.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a Juf Irene Juf Irene Juf Bea Juf Bea Juf Bea
Groep 2 Juf Irma Juf Irma Juf Anique Juf Anique Juf Anique
Groep 3/5 Juf Petra en juf Edith Juf Petra en juf Edith Juf Saskia en juf Edith Juf Saskia en juf Edith Juf Saskia en juf Edith
Groep 4 Juf Nadine Juf Nadine Juf Nadine Juf Nadine Juf Nadine
Groep 6/7a Juf Miranda Juf Miranda Juf Miranda Juf Miranda Juf Irene
Groep 7b/8 Meester Arjen Meester Arjen Meester Arjen Meester Arjen Meester Arjen

Om de taken in het team evenredig te verdelen zullen, naast de bovenstaande verdeling, enkele leerkrachten ook een paar keer per schooljaar op een andere dag les geven.

Verdere verdeling functies en taken:

Directeur Jeroen Nouwens
Locatieleider Anique Volkeri
Intern begeleider Saskia Bruijning
Onderwijsassistente Edith Schwarze
ICT coördinator Anique Volkeri en Arjen Abbekerk
Levensbeschouwelijk onderwijs Marjan Seirier (GVO) en Sandra Gunter (HVO)


Onderwijsassistent
We hebben op school de beschikking over een onderwijsassistente. Deze wordt primair ingezet in groep 3/5, maar voor specifieke hulpvragen uit de bovenbouw.

Directie obs ‘t Kofschip

Obs ’t Kofschip heeft een directie met gedeelde verantwoordelijkheden. Er is een directeur (die tevens leiding geeft aan obs Binnen de Veste /Vitruvio) en een locatieleider. De locatieleider is de gehele week aanwezig en geeft naast de leidinggevende taken ook nog les. De directeur is ongeveer de helft van de week aanwezig.

Stagiaires
Het onderwijs draagt ook zorg voor de praktische opleiding van toekomstige leraren. Daarom geven we de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs ) en het Scalda College de mogelijkheid stagiaires bij ons te plaatsen. Ook dit schooljaar zijn er in diverse groepen stagiaires geplaatst. In meeste groepen zal gedurende het schooljaar een stagiaire aanwezig zijn.

Stages verlopen volgens de planning van de opleidingsschool, maar vallen onder de verantwoording van ‘t Kofschip. De leerkracht is mentor van de stagiaires.

De LIO-stagiaire

De leerkracht in opleiding is een student uit het vierde (laatste) leerjaar van de PABO. Deze is zo ver gevorderd in de studie dat zij/hij zelfstandig een groep mag lesgeven, zij het onder het toeziend oog van de groepsleerkracht. Als leerlingen van de PABO een LIO-stage willen lopen, moeten zij wel solliciteren via een brief en een heus sollicitatiegesprek.

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens