ga naar   Obase

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid tot overblijven op OBS ’t Kofschip onder leiding van ouders. De overblijfmedewerkers krijgen hiervoor een vergoeding. De kosten van het overblijven zijn €1,00 per dag bij een jaarabonnement. De aanmelding kan worden gedaan via het opgaveformulier. Er kan ook gekozen worden voor een strippenkaart. Deze kaart geeft recht op vijf keer overblijven en kost €7,50.

De leden van de overblijfgroep hebben de Basiscursus Overblijven gedaan. Zij hebben hun Overblijfcertificaat behaald. Binnen de overblijfgroep hebben een aantal van de ouders naast de taak van overblijfouder nog een andere functie. Zo is de een verantwoordelijk voor de organistaie, de ander is notulist bij de overlegmomenten en weer een andere ouder zorgt voor aanschaf van materialen. Daarnaast is er een ouder die verantwoordleijk is voor de “update” van allerlei overblijfdocumenten, die u elders op de site vindt. In overleg met de locatieleider en team wordt zo het overblijvan op ’t Kofschip geregeld. Namens het team is de locatieleider als eerste betrokken bij de organisatie van het Overblijven (T.S.O.)

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens